Strefa inwestorów

MIT to nie tylko zespół ekspertów specjalizujących się w planowaniu i rozwoju biznesu w początkowym okresie działalności (start-up). Naszą ofertę kierujemy także do inwestorów, z którymi z chęcią spotkamy się aby omówić współpracę w jednym z sześciu poniższych obszarów:

1Odkupienie udziałów w spółkach od bieżących inwestorów

Ekspansja rynkowa jest kluczowa dla realizacji planów dynamicznego rozwoju naszej grupy kapitałowej. Interesuje nas eksploracja i rozwój nowych obszarów we współpracy z ekspertami, mającymi w nich duże doświadczenie. Docelowo chcielibyśmy mieć możliwość wykupu pakietu większościowych udziałów (za uzgodnioną cenę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej), w celu konsolidacji wyników finansowych w ramach grupy.

2Equity swap w ramach grupy Arteria SA i posiadanego portfela spółek

3M&A w ramach grupy Arteria SA i posiadanego portfela spółek

Prowadzenie biznesu w ramach grupy kapitałowej przynosi wiele korzyści. GK Arteria S.A. jest budowana tak, aby móc funkcjonować jako niezależny organizm biznesowy, wspierający Klientów nie tylko w zakresie szeroko rozumianego outsourcingu. Na co dzień rozmawiamy na temat przejęć i fuzji, które mają służyć obustronnym korzyściom, pomagamy spółkom osiągać sukcesy rynkowe, aby równocześnie zwiększać potencjał i siłę grupy kapitałowej.

4Realizacja kolejnych rund dofinansowania spółek

Jeśli rozwijając działalność spółki przy użyciu środków z finansowania pierwotnego nie udało się osiągnąć odpowiedniej skali, wspólnie przeanalizujemy aktualną sytuację Twojego biznesu oraz pomożemy w uzyskaniu optymalnego finansowania dalszej działalności.

5Wykorzystanie struktur operacyjnych GK Arteria SA do dalszego rozwoju spółki w przypadku gdy takie działania są dla tego rozwoju kluczowe – rozliczane w formie finansowej lub udziałów w spółce

Wiele spółek boryka się z problemem pozyskania dotacji umożliwiających osiągnięcie odpowiedniej skali prowadzonego biznesu. Dajemy możliwość wykorzystania struktur operacyjnych GK Arteria S.A. aby umożliwić dalszy rozwój biznesu – rozliczając wsparcie w formie finansowej lub w postaci udziałów w spółce.

6Wsparcie w rozwoju spółki na nasze ryzyko w zamian za pierwszeństwo w odkupieniu udziałów

Z przyjemnością porozmawiamy także o innych aspektach współpracy inwestycyjnej. Prosimy jednak pamiętać, że szanujemy czas naszych partnerów na równi z własnym. Jesteśmy konkretni i nie lubimy tracić pozyskanego kapitału.

Aby zaaranżować spotkanie skorzystaj z formularza poniżej:

Współpraca
inwestorska
Wyślij
ofertę