Aktualności

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH INFOSEMINARIACH!

Od 12 listopada br. rozpocznie się realizacja jednego z głównych zadań w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” tj. cyklu infoseminariów tematycznych związanych z obszarem innowacyjności.

Infoseminaria są adresowane do osób zainteresowanych tematyką innowacyjności, a w szczególności dla przedsiębiorców, reprezentantów środowiska nauki, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej.

Tematyka inforseminariów obejmuje:

 1. Działania promujące dobre praktyki w obszarze innowacji;
 2. Spotkania ze studentami kierunków strategicznych, autorytetami z zakresu przedsiębiorczości oraz nauki w celu propagowania tzw. dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń;
 3. „Mazowiecki przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych” – spotkania poświęcone współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi ze wskazaniem efektów kooperacji z potencjalnymi partnerami międzynarodowymi;
 4. Podnoszenie świadomości innowacyjnej i kreatywności w regionie;
 5. Spotkania dotyczące tematyki „open innovation”;
 6. Spotkania dotyczące tematyki „user-driven-innovation”;
 7. Procesy inwestycyjne – pozyskiwanie kapitału z funduszy typu seed/venture capital, na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa/komercjalizacji wyników badań – spotkania informacyjne pokazujące dobre praktyki, najskuteczniejsze narzędzia;
 8. „Eko – Innowacje w sektorze energetycznym”;
 9. Rozwój poprzez design;
 10. Działania na rzecz promowania rozwoju clusteringu w regionie;
 11. Zarządzanie analizami potrzeb w obszarze stymulowania rozwoju innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw;
 12. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw;

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.msodi.mazovia.pl w zakładce „Wydarzenia”.

Poprzednia aktualność
Czytaj wiecej

MIT uczestnikiem konferencji „Planowanie e-usługi”

Następna aktualność
Czytaj wiecej

MIT podczas Akademii e-biznesu w Olsztynie