Aktualności

W listopadzie rozpoczęliśmy nabór aplikacji na tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw!

Projekt MIT trwa 30 miesięcy i składa się z trzech etapów (selekcji, preinkubacji, wejścia kapitałowego). Wystarczy zarejestrować się na stronie www.e-mit.pl, zalogować i na początek przesłać prosty formularz zgłoszeniowy (etap selekcji). W drugim etapie, dla wybranych pomysłów, przy wsparciu konsultingu biznesowego, opracowane zostaną biznesplany obejmujące strategię, model biznesowy, analizę pod kątem otoczenia rynkowego oraz konkretnych branż. Z autorami najlepszych pomysłów MIT założy nowe spółki i zainwestuje w nie kapitał.

Następna aktualność
Czytaj wiecej

Współpraca z Domem Inwestycyjnym Investors S.A.