Etapy projektu

FAQ

Pokaż wszystkie odpowiedzi
 • 1 1 Kto może zostać uczestnikiem Projektu?
 • Do Projektu mogą się zgłaszać pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły osób fizycznych będących autorami, właścicielami lub współwłaścicielami praw do Pomysłu i posiadający pełnię praw do dysponowania Pomysłem.

 • 2 2 Jak zgłosić swój udział w Projekcie?
 • Podstawą do zgłoszenia się do Projektu jest wypełnienie oraz wysłanie Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www.e-mit.pl.

 • 3 3 Jak szczegółowo powinien być opisany pomysł?
 • Formularz obejmuje trzy obligatoryjne punkty: nazwę pomysłu, streszczenie pomysłu, opis zespołu Pomysłodawcy. Można także zamieścić bardziej szczegółowe informacje (w punkcie „informacje dodatkowe”) lub opcjonalnie załączyć pliki z prezentacją pomysłu, CV itp.

 • 4 4 Do kiedy prowadzony jest nabór Pomysłów?
 • Nabór jest ciągły.

 • 5 5 Jakie Pomysły należy zgłaszać?
 • Pomysły z szeroko rozumianego obszaru IT (technologie informatyczne i/lub mobilne).

 • 6 6 Jakie kryteria decydują o wyborze Pomysłu do Inkubatora Technologicznego?
 • Potencjał/ doświadczenie zespołu zgłaszającego pomysł, perspektywy rynkowe przedsięwzięcia, innowacyjność/unikalność pomysłu.

 • 7 7 Czy aby dostać się do Inkubatora Technologicznego muszę posiadać biznesplan?
 • Nie, nie ma takiego wymogu. W przypadku zakwalifikowania pomysłu do Etapu Preinkubacji, rozpoczynamy pracę nad biznes planem.

 • 8 8 Czy mogę przesłać więcej niż jeden pomysł?
 • Jak najbardziej, możemy preinkubować nieograniczoną liczbę pomysłów jednej osoby, jednak ograniczenie występuje w momencie wejścia kapitałowego - MIT może zainwestować tylko w jeden pomysł zgłoszony przez danego Pomysłodawcę.

 • 9 9 Na jakim etapie musi być mój pomysł, by można go było zgłosić do MIT?
 • Inwestujemy głównie w projekty typu seed i start-up, chociaż bardzo chętnie oczekujemy na zgłoszenia pomysłów już wdrożonych, które na siebie zarabiają. Możemy również zainwestować w projekty, które funkcjonują od pewnego czasu na rynku, ale potrzebują środków na rozwój/rozwinięcie funkcjonalności.

 • 10 10 Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia finansowego możliwa do otrzymania?
 • Jako Inkubator możemy zainwestować do 200 tys. euro. W przypadku ciekawych pomysłów, które potrzebują większego wsparcia kapitałowego istnieje możliwość poszukiwania funduszy poza MIT (np. w Grupie Kapitałowej Arteria).

powrót na górę
POWERED BY artconcept