Etapy projektu

Głównym zadaniem Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego jest wyszukiwanie, przyjmowanie i umożliwianie komercyjnego wdrożenia innowacyjnych pomysłów na polskim i międzynarodowym rynku. Jest wiele osób, które posiadają wspaniałe pomysły, wiedzą jak „rozkręcić biznes”, ale często z powodu braku gotówki, wsparcia doświadczonych managerów, czy kontaktów na rynku mają utrudniony start. Są również przedsiębiorcy, którzy próbują i którym już się udaje, lecz nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej skali bez dodatkowego wsparcia. Mazowiecki Inkubator Technologiczny przy pomocy środków finansowych , wsparcia merytorycznego i wielu doświadczeń pomaga przełamać wszelkie bariery, tak aby przedsiębiorca mógł zorganizować biznes rentowny i efektywnie go rozwijać. Patrzymy w przyszłość zawsze przez pryzmat naszego wspólnego sukcesu!Proces od zgłoszenia pomysłu do startu biznesu

  ISelekcja

  decyzja MIT do 60 dni od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego na www.e-mit.pl
 1. 1Analiza zgłoszeń przez zespół MIT
 2. 2Decyzja o spotkaniu z wybranymi pomysłodawcami
 3. 3Spotkania z Pomysłodawcami
 4. 4Decyzja KI o zakwalifikowaniu do preinkubacji / odrzuceniu /zamrożeniu pomysłów
 5. 5Informacja mailowa wysyłana do Pomysłodawców

  IIPreinkubacja

  1-2 miesiące (bez decyzji PARP)
 1. 1Podpisanie umowy preinkubacji z Pomysłodawcą
 2. 2Opracowanie biznes planu, prognozy przychodów i kosztów (MIT-Pomysłodawca)
 3. 3Opracowanie analiz finansowych, wyceny wartości przyszłej spółki (firma zewnętrzna na zlecenie MIT)
 4. 4Analiza dokumentacji przez zespół MIT, akceptacja lub odrzucenie pomysłu przez KI
 5. 5Jeśli akceptacja – podpisanie z Pomysłodawcą wstępnej warunkowej umowy inwestycyjnej oraz umowy spółki
 6. 6(opcjonalnie)Wycena aportu Pomysłodawcy (firma zewnętrzna na zlecenie MIT)
 7. 7Złożenie dokumentacji do PARP, oczekiwanie na zgodę PARP

  IIIWejście kapitałowe

  do 1 tygodnia od decyzji PARP
 1. 1Podpisanie umowy inwestycyjnej i umowy spółki (notariusz)
 2. 2Rejestracja spółki
 3. 3Przelew środków na konto spółki
Wybierz jeden z poniższych etapów by dowiedzieć się więcej o poszczególnym kroku.
1 Selekcja
1 Czytaj więcej
2 Preinkubacja
2 Czytaj więcej
3 Wejście kapitałowe
3 Czytaj więcej
Wstępna ocena pomysłu, przeprowadzona przez zespół analityków MIT, obejmująca podstawowe aspekty planowanego przedsięwzięcia. Zarejestrowane pomysły analizujemy pod kątem technologicznym oraz rynkowym. Kluczowym aspektem oceny jest doświadczenie/potencjał zespołu. Po pierwszej ocenie formularzy zgłoszeniowych i dyskusji w ramach zespołu MIT, organizujemy spotkania z wybranymi pomysłodawcami. Wynikiem każdego procesu selekcji jest raport, na podstawie którego wybieramy przedsięwzięcia do Etapu Preinkubacji. Pomysły niezakwalifikowane do II etapu są odrzucane lub uzyskują status „zamrożony” (tj. bierzemy pod uwagę możliwość włączenia pomysłów do preinkubacji w przyszłości).
Optymalizacja modelu biznesowego i opracowanie prognoz finansowych wraz z wyceną wartości przedsięwzięcia. W ramach drugiego etapu zakładamy przeprowadzenie procesu preinkubacji dla kilkudziesięciu pomysłów. Wynikiem każdego procesu Preinkubacji jest Biznes Plan opracowany przez Pomysłodawcę wraz z zespołem specjalistów MIT/współpracowników, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o zainwestowaniu bądź nie w dany pomysł. Preinkubacja trwa do 4 miesięcy (bez decyzji PARP).
Ostatni etap projektu to rejestracja spółki i rozpoczęcie działalności operacyjnej. Kwalifikują się do niego najbardziej obiecujące pomysły, dające najwyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków. Razem z Pomysłodawcą zakładamy nową spółkę celową z inwestycją MIT na poziomie do 200 tys. euro. Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjściu z inwestycji) trafiać będą z powrotem do MIT, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim samym charakterze. Pozostałe pomysły mogą zostać zaproponowane innym inwestorom prywatnym oraz instytucjonalnym lub też proces preinkubacji może zostać zakończony.
powrót na górę
POWERED BY artconcept