Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2012

29.01 2013
Oczekiwany termin składania ofert 2012-11-06

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o możliwość świadczenia usług polegających na wycenie aportów Pomysłodawców (w ramach analiz etapu preinkubacji) w Projekcie „Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01-00-045/10-00).

KOMUNIKAT (07.11.2012)

Informujemy, że wyniku postępowania ofertowego nr 01/10/2012, wybrano ofertę konsorcjum firm: EU-CONSULT Sp. z o.o. (Gdańsk) oraz EU-CONSULT Krzysztof Gutta (Tczew), które zdobyło 100 / 100 pkt. Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie zamówieniem. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku:
zapytanie ofertowe nr 01/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 04/09/2012

29.01 2013
Oczekiwany termin składania ofert 2012-09-27

W związku z realizacją Projektu „Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. poszukuje analityka biznesowego.

KOMUNIKAT (27.09.2012)

Informujemy, że wydłużamy termin złożenia ofert na stanowisko analityka biznesowego do 3.10.2012 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 8.10.2012 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku:
zapytanie ofertowe nr 04/09/2012

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2012

29.01 2013
Oczekiwany termin składania ofert 2012-09-24

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. poszukuje lokalu na potrzeby Projektu „Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01-00-045/10-00).

KOMUNIKAT (28.09.2012)

Informujemy, że w wyniku postępowania ofertowego wybrano ofertę biura zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku:
zapytanie ofertowe nr 03/09/2012

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2012

29.01 2013
Oczekiwany termin składania ofert 2012-09-26

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o możliwość świadczenia usług polegających na sporządzaniu analiz finansowych na potrzeby preinkubowanych pomysłów w ramach Projektu „Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr UDAPOIG. 03.01-00-045/10-00).

KOMUNIKAT (28.09.2012)

W związku z dużym zainteresowaniem zapytaniem ofertowym i brakiem możliwości przeanalizowania wszystkich ofert do dnia 28.09.2012, informujemy, że wyniki postępowania zostaną ogłoszone 2.10.2012 r. (wtorek). Za opóźnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT (02.10.2012)

Informujemy, że wyniku postępowania ofertowego nr 01/09/2012, do Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego wpłynęły 22 oferty, spośród których najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum firm: EU-CONSULT Sp. z o.o. (Gdańsk) oraz EU-CONSULT Krzysztof Gutta (Tczew), które zdobyło 100 / 100 pkt.

Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie zamówieniem. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku:
zapytanie ofertowe nr 01/09/2012

powrót na górę
POWERED BY artconcept